Stadsdeel Oost: geen warmte van biomassacentrale Diemen

Een grote meerderheid van de Stadsdeelcommissie Oost vraagt het gemeentebestuur van Amsterdam om geen buurten aan te sluiten op warmtenetten die (mede) worden beleverd door de biomassacentrale die Vattenfall wil bouwen in Diemen. ‘’Bij de overwegingen van Vattenfall om van de verleende vergunningen ook daadwerkelijk gebruik te maken zal ongetwijfeld meespelen het aantal huishoudens dat van de door haar met het stoken van hout opgewekte warmte daadwerkelijk gebruik zal maken. Een besluit van de gemeente om geen warmtenet aan te leggen dat beleverd wordt door warmte afkomstig van een biomassacentrale in Diemen zal kunnen leiden tot een heroverweging van het besluit tot bouw van de centrale,’’ aldus een zgn ongevraagd advies dat door alle partijen in de commissie behalve GroenLinks wordt ondersteund. Daarin staat ook: ‘’De gemeente Amsterdam, het Stadsdeel Oost kan een keuze maken door geen warmtenetten aan te leggen die zijn aangewezen op warmte die is geproduceerd door de  hout gestookte  centrale te Diemen. Het (nog) niet aanleggen van warmtenetten die zijn aangesloten op deze centrale is de meest adequate manier om het gebruik en daardoor de milieuschadelijke productie van deze centrale te voorkomen of te beperken. ‘’ Het advies komt dinsdag 12 mei aan de orde in de stadsdeelcommissie.