VVD-fractie wil filter op biogasketel in centrum Diemen

De VVD-fractie in de gemeenteraad vindt dat er een filter geplaatst moet worden op de biomassaketel die is aangelegd bij het nieuwe wooncomplex Punt de Sniep aan de Muiderstraatweg in het centrum van Diemen. Volgens de fractie is er geen filter gepland omdat de uitstoot binnen de normen valt. De gemeente zou echter voorschriften kunnen stellen waarmee het plaatsen van een filter wel verplicht wordt, aldus de VVD in schriftelijke vragen aan B&W. ‘’Bent u het met ons eens dat een filter gewenst is in verband met de gezondheid van omwonenden? Wat zijn de kosten om een dergelijke filter te plaatsen?’’ aldus de VVD-fractie. De partij wil ook weten wanneer de biogasinstallatie in gebruik wordt genomen. Aan het complex woningen op Punt de Sniep wordt momenteel de laatste hand gelegd. Verhuurder Vesteda gaat er van uit dat alle woningen nog dit jaar verhuurd kunnen worden.