Nog weken overlast in centrum Diemen van werk spoorviaduct

De overlast door grootschalige werkzaamheden rond het toekomstige spoorviaduct in het centrum van Diemen zal nog weken aanhouden. Na onder meer KPN en Liander gaat nu Vattenfall beginnen met het omleggen en deels verwijderen van leidingen voor stadswarmte. Die werkzaamheden zullen duren van 18 mei tot omstreeks 26 juni bij de Ouddiemerlaan, Martin Luther Kinglaan en het van Gemertplein. Directe omwonenden kunnen zowel overdag als ’s nachts te maken krijgen met geluidshinder en open straten. Fietsers, voetgangers en overige verkeersdeelnemers worden omgeleid. Bovendien zijn een aantal parkeervakken bij de Martin Luther Kinglaan een aantal weken niet te gebruiken. ‘’Om de overlast te beperken wordt er gewerkt in fasen. In fase 1 vindt één ondergrondse boring plaats over een langere lengte waardoor er niet gegraven hoeft te worden. Voor de overige werkzaamheden geldt dat de leidingen in de grond worden gelegd, dus de straat zal er wel deels voor open moeten,’’ meldt de gemeente. De werken worden uitgevoerd door aannemer Van Vulpen waar omwonenden ook terecht kunnen met klachten. De afgelopen weken hebben bewoners van met name de Loethoeliflat al langdurig te kampen gehad met ernstige geluidshinder van voor hun ramen staande boorinstallaties en andere machines. Ook van de Rode Kruisflat langs de Ouddiemerlaan komen klachten over de werkzaamheden.