Diemen in oproep aan Den Haag: stop biomassacentrale alsnog

 

B&W van Diemen doet in een brief aan de Tweede Kamer en de leden van de vaste Kamercommissie voor economische zaken en klimaat wederom een dringende oproep om de bouw van de geplande biomassacentrale in Diemen tegen te houden. Het college vraagt de volksvertegenwoordigers om de kritiek, zorgen en het gebrek aan draagvlak bij wetenschappers, natuur- en milieuorganisaties, gemeenteraad en bewonersorganisaties serieus te nemen. β€˜β€™De Diemense oproep komt op het moment dat bij meerdere partijen en ook in het kabinet sprake is van voortschrijdend inzicht en verschuivende standpunten ten aanzien van biomassa. Dat zou ook consequenties moeten hebben voor de geplande centrale in Diemen,’’ aldus het college. B&W vreest dat het nieuwe beleid alleen gaat gelden voor nieuwe subsidies en dat de reeds geplande biomassacentrales niet meer zijn terug te draaien. Dit zou volgens het college niet uit te leggen zijn aan de bewoners van Diemen en de regio. Er moet daarom ook nadrukkelijk worden gekeken naar de mogelijkheden om geplande, maar nog niet gebouwde biomassacentrales zoals in Diemen te blokkeren, aldus de brief. Om alsnog te voorzien in de warmtevraag bepleit het college om in plaats van investeren in biomassacentrales in te zetten op een versnelde ontwikkeling van echt duurzame energie uit wind, zon en geothermie, mogelijk in combinatie met langer gebruik van gas.