School Diemen

Veertig leerlingen basisonderwijs Diemen niet naar school

Nadat op 8 juni de basisscholen ook in Diemen na de coronasluiting weer volledig open zijn gegaan, zijn in de eerste week daarna rond de 40 leerlingen niet op school verschenen. Redenen om kinderen thuis te houden hebben veelal te maken met vragen of zorgen rondom de veiligheid en de gezondheid van het kind. Met een verklaring van de jeugdarts of de huisarts kunnen ouders vanaf de volledige openstelling van de scholen hun kind thuishouden, meldt de gemeente in een corona-overzicht. Met de heropening van de scholen zijn ook de leerplicht ambtenaren weer volgens het gebruikelijke schema aan het werk. ‘’Leerplicht heeft voorafgaand aan de volledige openstelling een bericht gestuurd naar alle ouders, via de (nieuwsbrieven van) scholen, waarbij de werkwijze en rol van leerplicht is uitgelegd. Daarbij heeft het accent gelegen op het recht op onderwijs voor alle kinderen en dat leerplicht samen met ouders en school kan overleggen als het niet zo gemakkelijk gaat. In dat geval wordt gezocht naar oplossingen die recht doen aan het belang en de wensen van ouders en het kind, maar die ook tegemoet komen aan de verplichting om onderwijs te volgen.’’