PvdA vraagt naar onderzoek brandbare gevels in Diemen

 

De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Diemen wil weten of er in de gemeente al is onderzocht welke gevels van (hoge) flatgebouwen brandgevaarlijk kunnen zijn. Als dat onderzoek inderdaad is afgerond, wat is dan de uitkomst van het onderzoek? Is het onderzoek nog niet klaar, wanneer zal dat dan afgerond zijn, aldus raadslid Nico Portegijs in schriftelijke vragen. Het PvdA-raadslid verwijst daarbij naar een grote brand in Grenfell in Londen waarbij in juni 2017 72 mensen om het leven kwamen en meer dan 70 vaak zwaar gewond raakten. De brand kon zich snel verspreiden doordat de gevelbeplating snel vlam vatte. Na die ramp is gebleken dat dergelijke beplating ook op hoge gebouwen in Nederland is toegepast. Het ministerie van binnenlandse zaken gelastte een onderzoek maar tot nu toe hebben slechts 28 van de 50 grootste gemeenten die risico-inventarisatie afgerond, meldde De Volkskrant onlangs. Bij de afgeronde onderzoeken zijn wel al 114 risicopanden in kaart gebracht.