Burgemeester Diemen wil meer aandacht voor ‘coronagedrag’

Burgemeester Erik Boog van Diemen wil dat er veel meer aandacht wordt gegeven aan een ‘effectievere strategie gedragsverandering’ rond corona. ‘’Meer luisteren naar gedragswetenschappers, meer dialoog en beter doelgroepen betrekken bij te nemen maatregelen,’’ aldus Boog. De burgemeester heeft dat ingebracht tijdens een overleg van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland over de coronacrisis. In de regio, waartoe ook Diemen behoort, neemt het aantal geconstateerde besmettingen de laatste weken sterk toe. De gemeente Diemen zelf heeft sinds donderdag coronahosts ingezet om het publiek te wijzen op het in acht nemen van de anderhalve meter afstand. Boog zegt daar tevreden over te zijn: ‘’Positieve reacties op de inzet van coronahosts in Diemen. Het publiek wordt vriendelijk en laagdrempelig gewezen op belang van 1,5 meter afstand. Goed gedrag wordt ludiek beloond!’’ De burgemeester en de wethouders bespreken het coronabeleid en de genomen maatregelen in Diemen volgende week donderdag met de gemeenteraad.