Gemeente Diemen

Ook kermis in Diemen – net als Diemer festijn – afgelast

De kermis in Diemen gaat dit jaar niet door. Al eerder was besloten dat het Diemer Festijn iss afgelast maar nu is ook de kermis geschrapt. De gemeente en de GGD vinden het niet verantwoord om de kermis plaats te laten vinden en daarom wordt er geen vergunning verleend. Het oplopende aantal coronabesmettingen in Diemen is daarvoor de belangrijkste reden. Op basis van de ervaringen in de afgelopen periode in de horeca en bij evenementen elders zijn de gemeente en de GGD van mening dat de afstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden. Het risico op verspreiding van het coronavirus door een evenement met een groot publiek is op dit moment te groot. Het college van B&W betreurt het zeer dat het evenement niet door kan gaan, maar is van mening dat de volksgezondheid en de veiligheid zwaarder wegen. Ook de Gemeentedag en de Veiligheidsdag, die normaal gesproken op de zaterdag van het Diemer Festijn plaatsvinden, werden al afgelast. β€˜β€™Het oplopen van het aantal coronabesmettingen in Diemen beschouwt het college als een zorgelijke ontwikkeling. Er is op dit moment nog geen signaal dat de nieuwe toename aan besmettingen zal afnemen. Met het oog op de plek van de kermis in het centrum van Diemen, in de onmiddellijke nabijheid van het winkelcentrum Diemerplein, is het laten doorgaan van de kermis niet verantwoord. Daarbij weegt ook nog mee dat de Diemense kermis ook een aantrekkingskracht heeft op (iets oudere) jongeren uit Amsterdam Oost, Amsterdam Zuidoost en Diemen, terwijl het juist voor die groep lastig is om zich aan de 1,5 meter-regel te houden. Door het geringe aantal evenementen in de regio is er bovendien de vrees dat een kermis meer mensen zou trekken dan normaal,’’ aldus een verklaring van de gemeente.