NieuwjaarsreceptieOmval

Gemeente Diemen wil Theater De Omval te hulp komen

De gemeente Diemen heeft bij de provincie Noord-Holland een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit het provinciaal noodfonds sociale infrastructuur voor Theater De Omval. Dat delen B&W mee in een coronabrief aan de gemeenteraad. Voor de Metropoolregio Amsterdam (exclusief Amsterdam en Flevoland) waartoe Diemen behoort, is binnen dit fonds ruim 6,5 miljoen euro beschikbaar waarbij de focus ligt op cultuur en in het bijzonder op middelgrote culturele instellingen met een bovenlokaal belang. De gemeente dient 35% van het netto-schadebedrag van de instelling aan cofinanciering bij te dragen. Dit kan door bijvoorbeeld gehele of gedeeltelijke huurkwijtschelding of andere coulancemaatregelen, aldus het college. Begin september worden de diverse aanvragen besproken door de gedeputeerde en de wethouders. Half november besluit de provincie vervolgens over de toedeling van de gelden. β€˜β€™Te zijner tijd zal blijken of ook De Omval hier een beroep op kan doen.’’ Theater De Omval is enige weken volledig gesloten geweest vanwege de coronamaatregelen en kan ook nu nog maar op beperkte capaciteit draaien.