Gemeente ‘vergeet’ groot deel Diemen-Noord in parkeerverhaal

De gemeente Diemen lijkt zich niet te realiseren dat in het grootste deel van Diemen-Noord nog altijd geen parkeerregulering van kracht is. In een evaluatieverslag én een uitvoeringsprogramma over de handhaving in Diemen staat vermeld: ‘’Steeds verdergaande parkeerregulering in Diemen. De gemeente Diemen breidt de blauwe zones steeds verder uit. In 2019 is, op de industrieterreinen na, heel Diemen gereguleerd parkeergebied.’’ In Noord geldt echter alleen een blauwe zone langs een deel van de Buitenweg met aangrenzende straten en op een miniem parkeerterrein bij Oud Diemen. Overal elders in Noord is geen blauwe zone of andere parkeerregulering van kracht. Een gemeente woordvoerder heeft ook eerder meegedeeld dat dat voorlopig niet in de plannen zit. In de nota’s wordt verder aangegeven dat in 2019 een aanbestedingstraject is gestart voor de uitvoering van de parkeerhandhaving. Inmiddels is de aanbesteding afgerond en sinds 1 augustus dit jaar wordt een scanauto ingezet voor alle gereguleerde gebieden.