Hoogbouw NEE

Actiegroep bouw Arent Krijtsstraat moet digitaal inspreken

De actiegroep Hoogbouw Nee, die zich al lange tijd verzet tegen de plannen voor een hoog flatgebouw op de hoek van de Arent Krijtsstraat en de Hartveldseweg in Diemen, krijgt tijdens de raadsvergadering van deze week niet de gelegenheid ‘normaal’ in te spreken. De aangemelde insprekers kunnen alleen digitaal via Teams hun mening naar voren brengen, blijkt uit een mededeling van de raadsgriffier aan de actiegroep. Wie niet over een computer beschikt, kan gebruik maken van apparatuur die in het gemeentehuis staat. Het presidium van de gemeenteraad heeft besloten de informatieve vergaderingen (commissies) weer online te houden. Hoogbouw Nee stelde eerder: ‘’De gemeente heeft met goede wil en met de juiste inzet de taak om haar inwoners de mogelijkheid te geven – om inspreken op 17 september mogelijk te maken – of anders de informatieve avond en inspraakmogelijkheid uit te stellen tot een datum die het inspreken wel mogelijk maakt.’’