Scholen Diemen staken

Amsterdam wil scholieren uit Diemen naar tweede plan dringen

De vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs Osvo wil scholieren uit Diemen en andere randgemeenten naar het tweede plan dringen als het gaat om de voorkeur bij hun schoolkeuze. Leerlingen uit Amsterdam zouden altijd eerst een plaats krijgen op hun voorkeursschool, scholieren uit plaatsen als Diemen waar geen middelbare school is komen pas daarna aan de beurt. Dat is één van de twee opties waar Osvo naar kijkt om leerlingen meer de kans te bieden op de door hun gewenste school te komen. Momenteel wordt 80 procent van alle leerlingen, dus ook die uit Diemen, op hun eerste voorkeursschool geplaatst maar Osvo vindt dat niet voldoende. In een ander scenario krijgt iedere leerling de vrijheid om zich bij één of meerdere scholen van voorkeur aan  te melden. Scholen met meer beschikbare plekken dan aanmeldingen nemen alle aangemelde leerlingen aan. Scholen met te weinig beschikbare plekken gaan loten waarbij iedere aangemelde leerling evenveel kans krijgt. Leerlingen die na de loting niet op de betreffende school terecht kunnen, gaan naar een tweede ronde. Osvo denkt volgende week een keus te kunnen maken maar heeft al veel kritiek gekregen, zowel van randgemeenten zelf als van ouders.