Jongere Diemenaren willen graag in Diemen blijven wonen

Een meerderheid van de jonge Diemenaren wil graag hier blijven wonen. Dit komt omdat ze binding hebben met Diemen en gebruik maken van onder andere de winkels, horeca en sportverenigingen, wat in het belang is van het voortbestaan van deze plekken en verenigingen. De meeste jongeren hebben er echter weinig vertrouwen in dat ze een woning zullen vinden in Diemen. Vooral de betaalbaarheid wordt vaak genoemd als grootste probleem. Dat komt naar voren uit een enquête van de Jongerenraad Diemen waar 103 inwoners tussen de 15 en 26 jaar aan hebben deelgenomen. ‘’De gemeente Diemen zegt genoeg sociale huurwoningen belangrijk te vinden, maar toch worden er vooral woningen in de vrije huursector en erg dure koopwoningen gebouwd. Volgens de gemeente komen er 220 sociale huurwoningen in Holland Park West, 160 bij het eindpunt van de tram op Plantage de Sniep (foto) en ook 40 sociale huurwoningen in Buitenlust. Bij Buitenlust is het nog maar de vraag of deze ooit komen. De aantallen voor duurdere woningen liggen aanzienlijk hoger; 720 woningen in Holland Park West, 2100 woningen in Holland Park, 202 huurappartementen in de vrije sector op Punt Sniep, heel Plantage de Sniep, en nog meer. Hierdoor lijkt het dat de gemeente niet graag sociale huurwoningen laat bouwen,’’ aldus de Jongerenraad. ‘’Gezien bovengenoemde punten willen wij de gemeente dan ook oproepen om een beleid te voeren dat er op gericht is om jongeren in Diemen een kans te geven hier te kunnen blijven wonen!’’