Diemen start corona campagne onder jongeren

De gemeente Diemen start onder de noemer ‘Daar doe ik het voor’ een campagne om jongeren er op te wijzen dat het belangrijk is om de basisregels om coronaverspreiding tegen te gaan ook echt op te volgen. Die campagne, die vier weken gaat lopen, appelleert aan zaken die voor de doelgroep belangrijk zijn en sluit zo beter aan bij de belangstelling en motivatie van jongeren, legt burgemeester Erik Boog uit. ‘’Ik vind het belangrijk dat wij deze campagne in Diemen organiseren. Het blijkt dat veel besmettingen zich voordoen onder jongeren. Jonge mensen hebben misschien het idee dat zijzelf niet zo ziek worden van een besmetting, maar zij kunnen ook anderen besmetten. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat meer kwetsbare mensen ziek worden of zelfs overlijden en de zorg weer overbelast kan raken. Dat moeten we echt voorkomen. Toch kiest de campagne niet voor een waarschuwend vingertje, maar voor de positieve benadering. In de campagne vertellen de jongeren zelf waarom het voor hen zo belangrijk is om zich aan de regels te houden. Ze vertellen waar zij het voor doen en dat kan anderen ook inspireren. Ik hoop in ieder geval dat de Diemense jongeren zich aangesproken voelen, want alleen samen kunnen we het virus onder controle houden.’’