WMO Diemen

Ambities blijven nog overeind in begroting Diemen

Het college van B&W van Diemen ziet kans om zijn ambities overeind te houden in de Programmabegroting 2021. Het financiële perspectief is door de effecten van de coronacrisis momenteel nog onzeker, maar de collegeplannen voor de komende jaren hoeven vooralsnog niet aangepast te worden. ‘’We staan er financieel best goed voor en we kunnen dus een stootje hebben’, aldus wethouder Financiën Lex Scholten. Uiteraard raakt de coronacrisis Diemen ook stevig, maar het college acht nog zoveel onzekerheden aanwezig, dat maatregelen niet op voorhand nodig zijn. ‘’Natuurlijk hebben we met veel incidentele tijdelijke kosten te maken: extra handhaving, derving van huurinkomsten, kosten voor inrichting op 1,5 meter afstand, betalingsuitstel, extra inkomensondersteuning etcetera. We verwachten daarvoor ook compensatie van het rijk, maar weten nog niet precies hoeveel. Het grootste risico zien wij nu in de economische ontwikkeling en de uitwerking daarvan op de bijstand. Dat zal mogelijk pas over twee, drie jaar echt goed zichtbaar zijn. In die omstandigheden willen we nu niet op voorhand al pijnlijke maatregelen nemen. Bovendien is onze financiële positie door het zorgvuldige beleid en door de groei van de gemeente behoorlijk gezond,’’ aldus Scholten. In de begroting voor 2021 zijn ook nieuwe investeringen opgenomen, waaronder 8,4 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe sporthal aan de Prins Bernhardlaan en de verbouwing van de bestaande, 2,5 miljoen voor de herinrichting van sportpark De Diemen en bijna vier miljoen voor de verhuizing van de bibliotheek naar De Omval. Ook is opnieuw geld opgenomen voor de aanleg van een strandje aan De Diem en voor de ecologische inrichting van Park Spoorzicht.