SantaRun Rollators

Inwoners Diemen ‘prima in staat om zelf te sporten’

‘’Veel Diemenaren zijn prima in staat om op eigen gelegenheid deel te nemen aan sport en/of er een actieve levensstijl op na te houden. Zij hebben de hulp van de gemeente hierbij niet nodig. Met name door volwassenen wordt de sport vaak alleen beoefend. Dit spoort met de wens naar meer flexibiliteit en het steeds grotere belang van gezondheid als motivatie om te sporten en recreatief te bewegen. Dit vertaalt zich in een voorkeur voor typen sport als fitness en duursporten, die gezondheid en flexibiliteit combineren. Een deel van dit sportaanbod wordt gerealiseerd door de commerciele markt, een ander deel ( bijvoorbeeld wandelen, hardlopen, Nordic Walken en fietsen) wordt in de openbare ruimte beoefend.’’ Dat schrijven B&W in antwoord op een vraag van de Onafhankelijke Partij Diemen ‘waarom er geen beleid is voor individuele sporters.’ Daarbij wordt ook vermeld dat het budget voor de buurtsportcoaches van Stichting Welzijn Diemen 124.000 euro bedraagt. De gemeente krijgt dat geld van het Rijk.