B&W: ‘Busbaan Diemen-Zuid open voor alle verkeer’

De busbaan door Diemen-Zuid moet opengesteld worden voor alle auto- en ander verkeer. Dat is nodig om de nieuwe wijk Holland Park goed aan te sluiten op de rest van Diemen en de bewoners van die wijk ‘’ een eenduidige en sociaal veilige route te bieden’ naar het centrum. Dat stellen B&W in informatie aan de gemeenteraad die van een record aantal van 22 bijlagen is voorzien. Tegelijk is het plan een maximum snelheid van 30 km in te voeren op de hoofdwegen in Diemen-Zuid en een rotonde aan te leggen op de kruising van Boven Rijkersloot en Beukenhorst bij het zwembad. Openstellen van de busbaan leidt al lange tijd tot veel verzet van omwonenden die ook alle mogelijke acties tegen het plan hebben aangekondigd. Aan de andere kant zijn bewoners elders in Diemen-Zuid vaak voor de plannen. ‘’Het college is zich ervan bewust dat het wijzigen van de verkeerstructuur Diemen Zuid ingrijpend is en wil daarom dit proces zo goed mogelijk uitvoeren en alle betrokkenen de gelegenheid geven hun inbreng te hebben.’’ Het college heeft het ontwerp bestemmingsplan nu in de inspraak gebracht waarbij zienswijzen ofwel bezwaren ingediend kunnen worden. Tegelijk wil de gemeente ook de openbare ruimte rond de busbaan opnieuw inrichten. Ook daar wordt een (online) inspraakactie voor gehouden.