Vattenfall: nog geen besluit over biomassacentrale Diemen

Vattenfall verwacht nog altijd pas eind volgend jaar een definitief besluit te kunnen nemen over de bouw van de biomassacentrale op haar terrein in Over-Diemen. Vattenfall wacht eerst of hoe het rijksbeleid rond biomassa zich verder ontwikkeld, heeft het bedrijf eerder meegedeeld. Het feit dat advocaten van het energiebedrijf de rechtbank in Haarlem hebben gevraagd een zaak over beroepen tegen die biomassacentrale zo snel mogelijk te behandelen, heeft geen invloed op dat tijdschema, blijkt uit een toelichting van een woordvoerster van Vattenfall in Amsterdam-Zuidoost: ‘’We verwachten, zoals het er nu naar uit ziet, niet eerder dan eind volgend jaar een definitief besluit te kunnen nemen. Uiteraard zullen wij ook de rechtsgang afwachten alvorens een definitief besluit te kunnen nemen over het al dan niet werkelijk bouwen van de centrale. Bovendien lijkt ons een voortgang van de rechtsgang – ongeacht de uitkomst – voor álle betrokkenen van belang.’’