Diemen legt AirBNB en kamerverhuur aan banden

Diemen legt vanaf 1 januari AirBNB, kamerverhuur en een aantal andere activiteiten rond woningen aan banden. De huisvestingsverordening waarin dat is vastgelegd is donderdagavond goedgekeurd door de gemeenteraad. Het is vanaf het nieuwe jaar niet toegestaan een woning in Diemen geheel of gedeeltelijk aan toeristen te verhuren als de bewoner niet tegelijk zelf aanwezig is. Dat geldt zowel voor AirBNB als Bed&Breakfast. Ook is kamerverhuur en ShortStay verhuur voortaan verboden, met uitzondering van een aantal adressen die expliciet in de verordening worden genoemd. Woningdelen door maximaal drie personen mag wel maar dan is wel een omzettingsvergunning nodig. Ook is een reeks andere bepalingen op het gebied van huisvesting gewijzigd. Met de nieuwe huisvestingsverordening wil de gemeente het juiste gebruik van schaarse woonruimte bevorderen, misbruik van woonruimte tegengaan en de leefbaarheid vergroten.