Ouderenpartij Diemen vraagt kritisch door over datacentra

De Ouderenpartij Diemen wil van B&W meer opheldering over de gang van zaken rond twee datacentra die in Diemen gepland zijn. B&W hebben eerder meegedeeld in principe groen licht te hebben gegeven voor die vestigingen, één bij Vattenfall/Nuon en één op bedrijventerrein Verrijn Stuart. ‘’Gelet op de gevoeligheid en de maatschappelijke discussie over datacenters en duurzame energie menen wij dat de raad eerder bij deze aanvragen betrokken had moeten worden, zeker nu uit uw beantwoording blijkt dat de finale besluitvorming over minimaal één datacenter in de raad moet plaatsvinden. Het risico is nu dat -simplistisch- gesteld kan worden dat eventueel in Diemen te plaatsen windmolens en zonneweiden nodig zijn om te voorzien in de grote stroombehoefte van deze datacenters.’’ Uit de beantwoording van eerdere vragen ‘kunnen wij niet opmaken welke criteria u gaat toepassen en uiteindelijk aan de raad zult voorleggen.’ De fractie vraagt nadrukkelijk waarom B&W de vestiging van datacenters in Diemen wenselijk achten. ‘’Waarom heeft u niet het standpunt van de raad over de vestiging van datacenters in Diemen gevraagd?’’ De Ouderenpartij Diemen wil ook nadere informatie over het beleid van Amsterdam dat een beperkte vestiging van datacenters toelaat. ‘’Wij menen dat het de moeite waard is om dit beleid ook met de gemeenteraad van Diemen te delen en eventueel daarbij aan te sluiten. Wij pleiten er dus voor om als Diemense raad beleid vast te stellen.’’