Diemerkrant.nl

Inspectie grijpt in bij zorginstelling in Diemen

Sharaida Care Thuiszorg in Diemen vertoont grote tekortkomingen en voldoet niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg. Dat stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd die Sharaida Care Thuiszorg daarom na eerdere waarschuwingen een aanwijzing heeft gegeven om de zorg te verbeteren. De Diemer instelling moet uiterlijk op 12 mei 2021 voldoen aan de normen op de genoemde terreinen. Anders kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om de verbeteringen af te dwingen. Op 8 oktober 2020 bracht de inspectie een bezoek aan Sharaida dat gevestigd is in een kantorencomplex aan de Dalsteindreef. Dit na eerdere bezoeken in 2018 en 2019 en een periode van een half jaar waarin Sharaida onder verscherpt toezicht van de inspectie stond. De inspectie stelt nu vast dat Sharaida nog steeds niet voldoet aan 11 van de 12 getoetste normen. Daarbij gaat het onder meer om het centraal stellen van de client, integrale en veilige zorg bieden, een professionele, autonome positie voor de wijkverpleegkundige en sturen op kwaliteit en veiligheid.