Grote campagne tegen plan biomassacentrale in Diemen

Comité Schone Lucht gaat een vijfdaagse landelijke campagne voeren tegen het plan van Vattenfall om in Diemen de grootste biomassacentrale van ons land te bouwen. Dat houdt verband met het begin op 1 februari van een rechtszaak die het Comité samen met anderen tegen de vergunningen voor de centrale heeft aangespannen. De actie gaat donderdagochtend van start bij de Stopera in Amsterdam waar het comité de bezwaren tegen biomassa verbranding wil toelichten. Vervolgens wordt met een billboardbus een route gereden door Amsterdam, Diemen en andere gemeenten die een convenant hebben getekend met Vattenfall. Volgens het comité heeft ‘dit convenant er mede voor gezorgd dat vervolgens de twee vergunningen: omgevingsvergunning en natuurvergunning voor de biomassacentrale door provincie Noord-Holland zijn afgegeven’. Het comité heeft ook een protestbrief naar de directie van het energiebedrijf gestuurd. Daarin wordt Vattenfall gevraagd af te zien van het project in Diemen ‘omdat er geen enkel draagvlak voor is in de samenleving maar ook omdat verbranding van biomassa ‘de klimaat- en biodiversiteit crisis verergert.’ Het comité dreigt anders met een landelijke oproep aan klanten van Vattenfall om een andere energieleverancier te kiezen.