Diemerbrug

Verbreden Diemerbrug technisch mogelijk maar wel duur

Verbreden van de fietspaden op de Diemerbrug is technisch haalbaar. Dat project gaat echter wel zeker drie ton kosten. B&W gaan nu bekijken of er subsidie kan komen van de Vervoerregio. De gemeente heeft bekeken of de verbreding mogelijk is naar aanleiding van raadsvragen van de Ouderenpartij Diemen. Vanwege het toenemende fietsverkeer wordt de route Diemerbrug tussen Diemen Centrum en Diemen Zuid/Holland Park een steeds belangrijkere fietsverbinding. Daarom is het volgens B&W belangrijk dat de doorstroming op de Diemerbrug verder wordt verbeterd. Het advies is dat de fietspaden op de brug maximaal een halve meter verbreed worden. De voetpaden blijven dan zoals ze zijn. Hiermee kan het fietsverkeer sneller en veiliger doorstromen. β€˜β€™Het is nog onzeker of het verbreden van de Diemerbrug in aanmerking komt voor subsidie vanuit de Vervoersregio. Het college gaat hierover in gesprek met de vervoersregio en hoopt in de kadernota 2022 met verdere voorstellen te komen,’’ deelt de gemeente mee.