Definitief plan openstellen busbaan Diemen-Zuid klaar

B&W hebben het definitief verkeersontwerp voor de openstelling van de busbaan door Diemen-Zuid voor alle autoverkeer, invoeren van een 30 km zone op de hoofdwegen in die wijk en aanleg van een rotonde bij Beukenhorst vastgesteld. De eerder ontvangen reacties zijn zoveel mogelijk verwerkt. De plannen komen vrijdag beschikbaar op de website van de gemeente. Omwonenden, die per brief zijn geïnformeerd, en anderen hebben dan zes weken de tijd om een reactie in te sturen. De gemeente start tegelijk met voorbereidingen voor de herinrichting van de openbare ruimte in dit deel van Diemen. Door corona zijn fysieke inspraakavonden nu niet mogelijk. In plaats daarvan komt er een enquête waarin bewoners hun ideeën/mening kunnen geven over de herinrichting. Op basis daarvan wordt een schetsontwerp gemaakt dat online wordt gepresenteerd. De reacties op het verkeersontwerp en het schetsontwerp worden later samengevoegd tot een integraal ontwerp. Tegelijkertijd loopt ook de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan door. Naar verwachting kan dat in juni of juli aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De gemeente herhaalt nog eens dat openstellen van de busbaan nodig is om bewoners van Holland Park een betere toegang te bieden tot de rest van Diemen.