GroenLinks

GroenLinks Diemen wil onderzoek effecten windmolens

GroenLinks Diemen heeft B&W gevraagd of dit jaar al onderzoek gedaan kan worden naar de effecten van geluid en slagschaduw van windmolens voor omwonenden. De raadsfractie van GroenLinks ontvangt veel berichten van inwoners die zich zorgen maken over de gezondheidseffecten als gevolg van de mogelijke plaatsing van windmolens. ‘’We willen hier niet mee wachten totdat er concrete plannen zijn voor het bouwen van de windmolens. Het hele proces kan immers nog jaren duren en we willen omwonenden niet al die tijd in onzekerheid laten zitten,’’ verklaart de raadsfractie. Omdat ook Amsterdam kijkt naar windmolens in de omgeving van Diemen, zoals op Science Park, vraagt de fractie er bij de gemeente Amsterdam op aan te dringen dezelfde onderzoeken te doen. ‘’Door nu al onderzoek te doen naar de effecten van geluid en slagschaduw van windmolens, willen wij veel eerder in het proces zicht krijgen op de daadwerkelijke gevolgen voor omwonenden’’, aldus Hilda van ’t Riet, fractievoorzitter GroenLinks Diemen. ‘’Aan de hand van de antwoorden op onze schriftelijke vragen willen wij vervolgens een motie indienen tijdens de behandeling van de RES 1.0 in juni a.s., om ervoor te zorgen dat deze onderzoeken snel kunnen starten. Op die manier krijgen we allemaal meer duidelijkheid’’. In de afgelopen maanden heeft Diemen gewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES). Daarin wordt onderzocht wat Diemen kan bijdragen aan de opwekking van duurzame energie, inclusief het plaatsen van windmolens.