Gemeente Diemen

Diemen steunt kinderen van ouders met smalle beurs

Om jongeren van wie de ouders een laag inkomen hebben in deze lastige tijd een steuntje in de rug te kunnen geven, heeft de gemeente Diemen een tijdelijk Jeugdperspectieffonds in het leven geroepen. Vanwege de coronacrisis is er in 2020 een beperkter beroep gedaan op het Jeugdfonds Sport en Cultuur dan voorgaande jaren. Het geld dat daardoor niet is besteed, wil B&W dit jaar inzetten voor het Jeugdperspectieffonds. Welzijn Diemen neemt de uitvoering voor haar rekening, ouders kunnen niet zelf een beroep doen op het fonds. Per jeugdige is maximaal 300 euro beschikbaar om te investeren in hun persoonlijke ontwikkeling en welzijn. Het fonds is bedoeld voor thuiswonende jongeren tot 18 jaar waarvan de ouders een inkomen hebben tussen de 100% tot 140% van de bijstandsnorm en die geen bijstandsuitkering hebben. Voor ouders met een bijstandsuitkering is er de DOE MEE-regeling voor kinderen. Het budget wordt niet overgemaakt aan ouders of jeugdigen zelf. Uitgaven worden in overleg met hen door Welzijn Diemen gedaan en dus direct besteed bij een ondernemer, organisatie of vereniging. Alle uitgaven worden zo veel mogelijk lokaal gedaan. Zo worden tegelijkertijd Diemense ondernemers, instellingen en verenigingen gesteund die ook lijden onder de coronapandemie.