Bewoners Holland Park Diemen slordig met kartonafval

De gemeente Diemen en Meerlanden werken goed en nauw samen bij de inzameling van afval in Holland Park. Maandag is de wijk nog gecontroleerd en zijn geen stapels afval aangetroffen. ‘’De ervaring van de gemeente Diemen is dat meldingen van bewoners bij Meerlanden altijd netjes worden beantwoord en afgehandeld. Waar er sprake is van een containerstoring, wordt dit altijd zo spoedig mogelijk verholpen,’’ aldus een woordvoerster van de gemeente mede namens Meerlanden. Wel komt het regelmatig voor dat inwoners hun dozen naast de containers plaatsen, terwijl de containers niet vol zijn. Of dat men een grote doos in de container stopt, waardoor de container blokkeert. ‘’In een nieuwbouwwijk als Holland Park is een groot aanbod van (verpakkings)afval. Om bewoners tegemoet te komen, wordt er bij oplevering van een blok een tijdelijke grofvuilplaats ingericht met bouwhekken. Tijdens het verhuizen kunnen inwoners daar hun verpakkingsmateriaal en ander grofvuil kwijt. Deze voorziening is tijdelijk; uiteindelijk is het de bedoeling dat inwoners gebruik gaan maken van de gebruikelijke voorzieningen. Dat zijn ondergrondse containers om het huishoudelijk klein restafval gescheiden aan te bieden en het Recycleplein voor het wegbrengen van grofvuil. Grofvuil kan na afspraak ook thuis worden opgehaald. Sinds de coronacrisis is het aanbod van karton flink toegenomen. Meerlanden en de gemeente spelen daarop in door extra bovengrondse containers voor papier en karton te plaatsen en de containers vaker te legen.’’

(archieffoto)