Diemerkrant.nl

1 April bericht diemerkrant.nl breekt alle records

Het 1 April bericht van diemerkrant.nl dat Femke Halsema burgemeester zou worden van Diemen en Erik Boog naar Amsterdam gaat heeft alle records gebroken. Het bericht is op onze website door meer 7.500 bezoekers bekeken. Op de Facebook pagina van diemerkrant.nl is het bericht inmiddels 4.200 keer aangeklikt, het hoogste aantal ooit. Bovendien gaat de teller nog steeds door. Tot zondagmorgen waren er op Facebook 162 opmerkingen binnen gekomen op onze ‘onthulling’, vrijwel unaniem tegen de komst van Halsema en vóór het aanblijven van Erik Boog als burgemeester van Diemen. Voor de goede orde: Boog blijft hier ook, in ons bericht werd aangekondigd dat het plan donderdag jongstleden in de gemeenteraad zou worden besproken en dat was ……. . Dus. Aan alle lezers: hartelijk dank voor uw belangstelling, we gaan nu weer door met het échte nieuws uit en over Diemen.