Communicatie kappen bomen Diemen vertoont gebreken

Het kappen van een grote groep bomen of beeldbepalende bomen in Diemen wordt niet altijd voldoende of soms zelfs helemaal niet gecommuniceerd naar de bewoners. Dat constateert de Diemer Rekenkamer in een rapport. ‘’De wijze en het moment waarop inwoners (omwonenden) worden geïnformeerd (communicatie) en/of worden betrokken (participatie) bij projecten die mogelijk leiden tot het kappen van bomen, wordt niet altijd positief beoordeeld door inwoners. Er zijn signalen dat communicatie en/of participatie onvoldoende is of zelfs geheel ontbreekt.’’ De Rekenkamer legt verder uit: ‘’Waar bomenkap onderdeel is van een ruimtelijk project, is de kap onderdeel van een afweging waarin velerlei belangen en keuzes een rol spelen. Eveneens liggen in deze projecten besluitvorming en uitvoering in de tijd vaak ver uit elkaar. Onvoldoende of onvolledige communicatie leidt tot onbegrip en onvrede. Communicatie en participatie moeten daarom in de context van deze projecten vorm krijgen: met, bijvoorbeeld, aandacht voor de lange looptijd van een project en de tijd tussen plan en realisatie. Communicatie over eventuele kap in het begin van het traject kan al weer vergeten zijn op het moment dat de kap aanvangt. Of het duurt een aantal jaar voordat er wordt herplant. Dat leidt tot onvrede of teleurstelling die deels voorkomen kan worden. Het is daarom aan te bevelen om in het communicatietraject continu plek te reserveren voor informatie over de ontwikkeling van het groen binnen een project.’’