Veel ongenoegen over nieuwe afvalbakken in Diemen

De nieuwe rolcontainers die de afgelopen week bij bewoners van de meeste laagbouwwoningen in Diemen zijn uitgedeeld roepen op sociale media over het algemeen ongenoegen op. In die wijken hebben woningen nu minstens één container voor restafval en één voor GFT met naar eigen keus ook aparte bakken voor plastic/ blik/drankkartons en voor papier. Bewoners van Diemen klagen over armoedige en rommelige straten vol rolcontainers – ‘Containerstraat – en noemen de vele containers verder ‘een gruwel’, ‘een groene puinhoop’, ‘geen gezicht’ en ‘ondingen in je tuin’. Ook wordt opgemerkt dat er veel vaker een vuilnisauto door de straten zal rijden. Vóór invoeren van de PGB- en papiercontainers was dat vier keer per maand, nu is dat zeven keer per maand en in de zomer negen keer per maand. Een flinke minderheid van de inwoners van Diemen juicht de nieuwe mogelijkheden om afval zelf te scheiden echter nadrukkelijk toe. Inmiddels heeft Meerlanden de ondergrondse containers voor GFT-afval ontoegankelijk gemaakt.