Gemeente Diemen neemt openbare ruimte Holland Park over

De openbare ruimte van de nieuwe wijk Holland Park is door Bergwijkstadspark BV overgedragen aan de gemeente Diemen. Hiermee is de openbare ruimte in dit gebied nagenoeg voltooid. De overdracht betekent dat de gemeente voortaan het beheer en onderhoud verzorgt, waaronder het straatwerk, de openbare verlichting, de rioleringen, groen en kunstwerken. De gemeente Diemen is ‘zeer tevreden over het realiseren en opleveren van de openbare ruimte. Op basis van de huidige inzichten wil de gemeente de komende tijd nog wel actief inzetten op een ‘vergroening’ van de wijk.’ In Diemen hebben inwoners allerlei initiatieven genomen op het gebied van de openbare ruimte. Zwerfvuil ruimen, onkruid schoffelen, herinrichting en onderhoud van buurtpleintjes en andere zaken. Dit wil de gemeente ook tot stand brengen in Holland Park. Vanwege de ondergrondse infrastructuur van de wijk is het ingewikkeld om veel bomen te planten. Wel wordt gekeken naar mogelijkheden de wijk verder te vergroenen en klimaatadaptiever te maken. Zo wordt later dit jaar gestart met het aanleggen van geveltuinen waarbij bewoners zelf de planten in de geveltuin plaatsen en ook zorgen voor het onderhoud. Voor de zomervakantie gaat de gemeente bewoners hiervoor actief benaderen. Ook wordt gepeild of er belangstelling is in de buurt voor een vorm van gft-inzameling.