‘Voortbestaan manege De Eenhoorn Diemen staat niet ter discussie’

Het college van B&W van Diemen benadrukt dat het voortbestaan van manege de Eenhoorn niet in gevaar komt door de komst van zonnepanelen. Dat stelt het college naar aanleiding van een bericht in diemerkrant.nl van 27 april. Dat bericht was gebaseerd op een zienswijze van het bestuur van de manege dat is gestuurd naar B&W en de gemeenteraad. ‘’Het klopt dat het gebied waar de manege is gevestigd is aangeduid als zoekgebied voor wind- en zonne-energie in de Regionale Energie Strategie (RES). Als een gebied de status van zoekgebied heeft betekent dat niet dat er al concrete locaties voor zonnevelden en windmolens zijn bepaald. Het college gaat met het bestuur van de manege in gesprek om de zorgen over het voortbestaan van de manege uit de wereld te helpen,’’ deelt de gemeente mee. Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg: ‘Er is geen enkele intentie bij het college om de activiteiten van manege De Eenhoorn in gevaar te brengen. In het vervolgproces van de RES gaan we de Diemense zoekgebieden voor wind en zon verder verkennen. Dat doen we zorgvuldig en in een open proces. We streven ernaar om zoveel mogelijk negatieve effecten van wind- en zonne-energie op de natuur en de omgeving te voorkomen én de inwoners en belanghebbenden via participatie te betrekken zodat we samen zorgvuldige afwegingen kunnen maken. De uitkomst van dit proces kan ook ‘nee’ zijn. ‘We nodigen het bestuur van manege De Eenhoorn uit met ons mee te denken en te onderzoeken wat er wel mogelijk is in dit gebied voor wind en zon. Wellicht komen we tot interessante koppelkansen tussen opwek van duurzame energie en de functie van de manege.’’