Diemen wil dat biomassacentrale wordt geschrapt

Diemen wil dat de biomassacentrale die Vattenfall wil bouwen in Over-Diemen definitief wordt geschrapt. Dat staat in een brief van de voltallige gemeenteraad en B&W aan de informateur. Daarin wordt de ‘formerende partijen gevraagd om stelling nemen tegen het gebruik van houtige biomassa voor de opwek van warmte voor huishoudens.’ Ook vragen ze te onderzoeken of de aan Vattenfall toegekende zogenaamde SDE-subsidie voor de geplande biomassacentrale in Diemen kan worden ingetrokken. De Diemense politici wijzen erop dat Vattenfall van plan is de grootste biomassacentrale van Nederland in Diemen te bouwen, onder meer gefinancierd met de subsidies. Diemen geeft aan dat er veel weerstand is tegen die plannen onder inwoners van Diemen en omstreken, maatschappelijke organisaties, de voltallige Diemense gemeenteraad en het college van B en W. ‘’Houtige biomassa blijkt lang niet zo duurzaam te zijn. De vraag naar biomassa leidt tot ontbossing in de landen van herkomst, de verbranding ervan zorgt voor extra uitstoot van CO2 en de aanname dat biomassa CO2-neutraal is blijkt vooral een papieren werkelijkheid.’’ Ook internationaal is er steeds meer verzet tegen het gebruik van houtige biomassa. Zo heeft de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg op Twitter haar zorgen geuit over de CO2-uitstoot van de Diemense biomassacentrale.