Meer agressie bij handhaving coronaregels Diemen

Boa’s en andere toezichthouders krijgen bij het handhaven van de coronaregels in Diemen steeds meer te maken met agressie. Sinds het zicht op de eerste versoepelingen worden de reacties op het aanspreken van niet naleving van de coronamaatregelen steeds heftiger. Dat geldt ook voor de coronahosts die behalve bij winkels en op de markt ook controleren bij scholen. Dat melden B&W in een nieuwe coronabrief aan de gemeenteraad. ‘’De algemene lijn in de regio blijft dat we ons bij de handhaving op de coronamaatregelen richten op excessen.’’ Verder heeft de openstelling van de terrassen in Diemen nog niet tot enorme drukte geleid. Het weer speelde daarin waarschijnlijk een belangrijke rol. ‘’Afgelopen weekend zijn er wel kleinere overtredingen op de terrassen geconstateerd. Het toezicht op de naleving van de coronamaatregelen ligt in eerste instantie bij de uitbater van het terras. Handhavend optreden vanuit gemeentewege geschiedt ook hierbij alleen in het geval van excessen.’’