Stroom insprekers voor debat raad over windmolens Diemen

Bij de griffie van de gemeenteraad van Diemen hebben zich al 23 insprekers gemeld voor de informatieve raadsvergadering van volgende week donderdag 10 juni over de zoeklocaties voor windmolens en zonneparken in Diemen. Eerder deze week stond de stand op 15 insprekers maar daar zijn er inmiddels al weer acht bijgekomen. Aanmelden kan bovendien nog tot 24 uur voor de vergadering. Bij de insprekers gaat het zowel om tegenstanders van met name windmolens als om voorstanders van de plannen. De gemeenteraad bekijkt momenteel hoeveel spreektijd iedere inspreker kan krijgen om enerzijds de vergadering beheersbaar te houden maar anderzijds ook iedere belangstellende de kans te bieden om zijn of haar mening te geven. De gemeente Diemen kijkt voor windturbines onder meer naar het Amsterdam-Rijnkanaal (foto) en naar het Diemerbos.