Diemen houdt ondanks corona over 2020 ruim €300.000 over

De gemeente Diemen heeft ondanks corona vorig jaar de jaarrekening kunnen afsluiten met een positief saldo van 329.000 euro. Daarbij is opmerkelijk dat de verwachte stijging van het aantal bijstandsontvangers vanwege de crisis in Diemen nog niet opzienbarend was. Wethouder Lex Scholten van financiën: “Oorzaak zijn de compensatieregelingen van Rijk en gemeente, maar we verwachten wel dat die effecten nog gaan komen en moeten ons wat dat betreft zeker nog niet rijk rekenen.” Scholten benadrukt verder dat ‘alle Nederlandse gemeenten een zeer lastig jaar achter de rug hebben. ‘’In Diemen hebben we dat door onze solide financiële situatie nog redelijk op kunnen vangen. Dat is mede te danken aan de groei die we doormaken. Ondanks dat het niet de gemeente is die grote grondverkopen doet, draagt die groei wel bij aan de jaarlijkse inkomsten van de gemeente. Ook de draagkracht voor ons bedrijfsleven, de horeca, de winkels en voor de voorzieningen verbetert door het hogere inwonertal. Mede daardoor kunnen we klappen zoals de coronacrisis nog behoorlijk opvangen.” Wel heeft de gemeente Diemen in 2020 750.000 euro extra uit moeten trekken voor de jeugdzorg. Scholten: ‘’We hebben inmiddels maatregelen getroffen om die jeugdzorgkosten beter in de greep te krijgen, maar financiële hulp van het Rijk blijft ook voor Diemen van groot belang.”