Aantal coronabesmetttingen Diemen daalt naar 12

In de afgelopen week is nog bij 12 inwoners van Diemen besmetting met het coronavirus geconstateerd. Dat was 25 procent minder dan de 16 besmettingen van een week eerder. In de hele regio Amsterdam/Amstelland daalde het aantal besmette personen met 38 procent, aldus de wekelijkse opgave van de GGD Amsterdam. Wel is het zo dat het aantal afgenomen testen bij inwoners van Diemen daalde van 356 in de voorafgaande week naar 247 in de afgelopen week. Diemen blijft met 38 besmettingen per 100.000 inwoners ook nog steeds op het risiconiveau zorgelijk terwijl dat in Amsterdam zelf al is teruggelopen naar waakzaam. Ter vergelijking: begin dit jaar lag het aantal geconstateerde besmettingen bij inwoners van Diemen nog rond de 140 per week.