Raad van State behandelt beroep tegen woningplan Diemen

De bezwaren tegen het plan om een flatgebouw te bouwen op de hoek van de Arent Krijtsstraat en de Hartveldseweg in het centrum van Diemen worden in september behandeld door de Raad van State. Op 13 september om 10 uur houdt de RvS een zitting over het beroep van het Comité Hoogbouw Nee. ‘’Het comité betreurt het nog steeds dat het zo ver moest komen, liever waren de omwonenden gehoord. Onafhankelijk van de uitslag moet dit beroep toch vooral een les zijn voor de halsstarrige houding van de coalitie die met een marginale meerderheid gelooft dat deze daarmee altijd gelijk heeft,’’ aldus een woordvoerder. Door de tegenstand van het comité en andere omwonenden werd een eerste project met 12 woonlagen verworpen door de gemeenteraad van Diemen. Het project werd daarna teruggedraaid naar maximaal acht woonlagen maar ook dat is op deze locatie voor de tegenstanders onaanvaardbaar.