Noord-Holland laat nieuwe datacenters toe Diemen

De Provincie Noord-Holland heeft Diemen aangewezen als één van de vier gemeenten waar nog nieuwe datacenters gevestigd mogen worden. De andere drie zijn Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon. In de rest van de provincie mogen geen nieuwe datacenters meer komen. Dat staat in een concept datacenter strategie. ‘’De provincie Noord-Holland wil het meest duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van Europa worden. Zij stelt daarom strenge eisen aan de komst van nieuwe datacenters,’’ aldus de toelichting. ‘’Op lokale schaal heeft het plaatsen van een datacenter een grote impact. Hoewel grootschalige ontwikkeling van datacenters gunstig is voor het efficiënter koelen van de servers, is dit minder gunstig voor de landschappelijke inpassing. Het is daarom belangrijk om goed rekening te houden met de locatie en directe omgeving van de beoogde locatie. Bijvoorbeeld door met de schaal en vormgeving van het gebouw of de gevel aan te sluiten op de omgeving. Het belang van een goede inpassing is vooral groot bij datacenters die zich in of nabij een woongebied willen vestigen of op een locatie die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg. Maar ook op bedrijventerreinen moet rekening worden gehouden met het volume en de vorm van de andere gebouwen op het bedrijventerrein,’’ stelt de provincie. In Diemen zijn twee datacenters gepland: één groot bij de centrale van Vattenfall in Over-Diemen en één in een bestaand pand op bedrijventerrein Verrijn Stuart (foto).