Diemen wil clubs en evenementen steunen om ‘op te veren’

De gemeente Diemen wil een ‘Diemen veert op’ fonds instellen om verenigingen en evenementen te stimuleren om weer activiteiten te organiseren voor de inwoners. B&W hebben de gemeenteraad voorgesteld daar 100.000 euro voor beschikbaar te stellen. In de coronaperiode heeft de gemeente Diemen veel verenigingen de verschuldigde huur kwijtgescholden en ook op allerlei manieren met raad en daad geholpen. Wethouder Jeroen Klaasse van Sport en Cultuur: ”Het college hecht enorm aan de rol die de verenigingen en evenementen spelen in ons dorp. Zij zijn de samenbindende kracht in een vitale gemeenschap en dat willen we graag zo houden. Onze bijdrage kan al die clubs en vrijwilligers helpen om de draad weer op te pakken en hun rol voor de Diemense inwoners te spelen.’’ Het fonds moet open staan voor alle direct of indirect gesubsidieerde instellingen in Diemen. Zij kunnen plannen indienen om het verenigingsleven weer op gang te helpen of het contact met de leden of met andere inwoners van Diemen te versterken.