Laadpalen en deelauto’s verhogen parkeerdruk Diemen niet

Het toenemend aantal parkeerplekken dat gereserveerd is voor het laden van een elektrische auto of voor een deelauto leidt niet tot verhoging van de parkeerdruk in wijken van Diemen. Het betekent ook niet dat in wijken waar nog vrij parkeren geldt – zoals het grootste deel van Diemen-Noord – eerder parkeerregulering ingevoerd moet worden, aldus B&W in antwoord op vragen van de Ouderenpartij Diemen. Zo’n parkeerregulering, meestal een blauwe zone, wordt ingevoerd bij een te hoge parkeerdruk. ‘’Daarbij spelen veel zaken een rol, zoals het gemiddeld autobezit. Deelauto’s kunnen bijdragen aan het verminderen van het autobezit. Daarnaast leiden technische ontwikkelingen ertoe dat auto’s steeds minder frequent en steeds korter moeten worden geladen,’’ aldus de antwoorden. De gemeente deelt ook mee dat er in 2020 22 laadpalen met in totaal 44 oplaadpunten in Diemen bij zijn gekomen.