Diemen geeft verder groen licht voor datacenter Verrijn Stuart

De eigenaar van een bedrijfspand aan de Treubweg op bedrijventerrein Verrijn Stuart mag dat gebouw uitbreiden met een extra verdieping en een gedeeltelijke kelder om er een datacentrum in te vestigen. Daardoor wordt het dak verhoogd tot 12 meter zodat daar koelinstallaties geplaatst kunnen worden terwijl in de kelder meer servers kunnen komen. B&W van Diemen ‘zijn bereid medewerking te verlenen aan die uitbreidingsplannen’. In 2020 was al een vergunning verleend om af te wijken van het bestemmingsplan voor de vestiging van een datacenter in het leegstaande en vervallen pand, het vroegere distributiecentrum van DA Drogisten. ‘’Het totale energiegebruik blijft onder het eerder opgegeven maximum zodat geen verzwaring nodig is van de reeds gerealiseerde aansluiting van 10 MW op het onderstation Venserweg,’’ aldus B&W. ‘’Het college staat op het standpunt om niet te tornen aan eerder genomen beslissingen om de vestiging van dit kleinschalige datacenter aan de Treubweg mogelijk te maken. De medewerking geldt alleen voor dit perceel en levert geen precedent op voor vestiging van nog meer datacenters op de  bedrijventerreinen in Diemen.’’ In Diemen is nog een plan voor een datacentrum op het Vattenfall-terrein waar het college in 2018 onder voorwaarden planologische medewerking heeft toegezegd. Tot op heden is voor dit project nog geen concreet verzoek voor een omgevingsvergunning ingediend.