Plannen voor Arent Krijtsstraat Diemen blijven overeind

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het beroep op het bestemmingsplan van de Arent Krijtsstraat 1 gegrond verklaard. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning blijven echter in stand. Het plan is nu onherroepelijk in werking. De ontwikkelaar AM start vanaf begin volgend jaar met het bouwen van 51 appartementen. De gemeente is tevreden met de uitspraak omdat het betekent dat na vijftien jaar van plannen maken deze locatie eindelijk herontwikkeld kan worden. Tegen het plan om hier een flatgebouw te bouwen is eind 2020 beroep aangetekend door de actiegroep Hoogbouw Nee. De Raad van State heeft in haar uitspraak de beroepsgronden gegrond verklaard ten aanzien van het bezonningsonderzoek. De aanvullende bezonningsstudie zoals door de gemeente ingediend bij reactie op het beroep is door de Raad van State beoordeeld als voldoende om de rechtsgevolgen van de besluiten in stand te laten. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn onherroepelijk in werking getreden.