Diemerkrant.nl

Volkstuinders Diemen bedreigd met opzegging en ontruiming

De gemeenteraad van Diemen wil dat de volkstuinen langs het goederenspoor bij Buitenlust en Spoorzicht daar blijven. De huidige bestemming en het huidige gebruik van die locatie worden niet veranderd, aldus de raad in een door de Ouderenpartij Diemen ingediende motie. De volkstuinders, die daar vaak al vele jaren zitten, hebben van Pact Advocaten namens projectontwikkelaar Klein Holland een aanzegging ontvangen dat de huur per 1 januari wordt opgezegd en dat de volkstuinen daarna worden ontruimd, aldus de motie. De ontwikkelaar claimt dat de grond van hem is en hij wil er daarom huizen gaan bouwen. Pact Advocaten heeft de gemeente ook gesommeerd het eigendomsrecht van Klein Holland te erkennen. De gemeenteraad roept het college van B&W op ‘zich tot het uiterste in te spannen deze gronden in eigendom te houden en de huidige bestemming en het huidige gebruik te handhaven.’