ophaalbruggen

Chaos door verkeersregelaars op drukste kruising Diemen

Een school van verkeersregelaars heeft donderdagmiddag opnieuw langdurig gezorgd voor chaos op en rond de drukte kruising van Diemen, die tussen de Arent Krijtsstraat/Vensterbrug (foto) en de Hartveldseweg. Doordat de verkeerslichten worden uitgeschakeld en ‘vervangen’ door één enkele leerling-regelaar ontstaan in alle richtingen grote files. Op de Hartveldseweg reikte die tot voorbij de Burg. Bickerstraat waardoor ook tram 19 vertraging oploopt. Aan de andere zijde liep de rij auto’s door tot voorbij de afrit van de A10 binnenring (Middenweg). Voor fietsers en voetgangers ontstaan door het weifelende ingrijpen voortdurend gevaarlijke situaties. Op de activiteiten van de verkeersregelaars werd toezicht gehouden door de Verkeerspolitie Amsterdam.