PvdA Diemen wil sneller buurtsupermarkt in Holland Park

De PvdA raadsfractie in Diemen wil dat er sneller een buurtsupermarkt in Holland Park komt. In de nieuwe blokken 8 en toren 7 en 8 is weliswaar ruimte opgenomen voor voorzieningen maar die mogen hooguit 150 vierkante meter groot worden. Dat betekent dat een buurt- of stadssupermarkt zich hier niet kan vestigen, aldus de PvdA in vragen aan B&W. De plannen voor Holland Park Zuid voorzien wel in de mogelijkheid voor het vestigen van een buurtsupermarkt, maar naar verwachting zal het nog minstens zes jaar duren voordat er in dat deel van de wijk iets wordt gerealiseerd. ‘’Uit gesprekken die wij met buurtbewoners gevoerd hebben, blijkt dat er nu al behoefte is aan een buurtsupermarkt. De PvdA Diemen is van mening dat een buurtsupermarkt bijdraagt aan de leefbaarheid in Holland Park. Daarom vinden wij dat een dergelijke supermarkt sneller gerealiseerd moet kunnen worden dan in de huidige plannen is voorzien.’’ De fractie vraagt dan ook of de vergunning voor de nieuwe blokken zo kan worden aangepast dat er alsnog zo’n winkel kan komen. De PvdA wil dan ook weten of B&W hier met projectontwikkelaar AM over willen gaan praten.