Aantal coronabesmettingen Diemen schiet omhoog

Afgelopen week is bij 484 inwoners van Diemen door de GGD Amsterdam een besmetting met corona vastgesteld. Dat waren er bijna 70 procent meer dan in de voorafgaande week. Diemen doet het daarmee echter nog wel beter dan de gehele regio Amsterdam/Amstelland want daar was sprake van een toename met 126 procent. Het aantal bij inwoners van Diemen afgenomen coronatesten nam toe van 926 naar 1.275. Het percentage positief uitgevallen testen steeg daarmee van 31 naar 38 procent. Mensen die zich elders hebben laten testen of een zelftesten hebben uitgevoerd, zijn in deze cijfers niet meegenomen. Het overzicht laat ook zien dat nog altijd één op de vijf inwoners van Diemen geen enkele vaccinatie tegen corona heeft genomen. Dat aandeel is de afgelopen weken niet of nauwelijks minder geworden.

(archieffoto)