Gemeentehuis

Gemeenteraad Diemen behandelt reeks zware dossiers

De gemeenteraad van Diemen wordt in deze laatste weken van de huidige raadsperiode overspoeld met zware dossiers. Dat betekent ook dat de raad in één week drie informatieve vergaderingen moet houden. Afgelopen donderdag stond bijvoorbeeld de Omgevingsvisie Diemen 2040 op de agenda, een document dat 103 pagina’s telt. Ook sprak de raad over de Omgevingswet en over een zogenaamd MRA Verstedelingsconcept van zelfs 135 pagina’s. Dinsdag 18 januari is er een extra vergadering over onder meer de inrichting van de te openen busbaan in Diemen Zuid, de ontwikkeling van de Rietschuur tot seniorenwoningen – een stuk met zes bijlagen – en het programma voorzieningen onderwijshuisvesting 2022. Donderdag de 20e is er opnieuw een vergadering over onder meer de corona-ontwikkelingen inclusief een rapport van de zogenaamde Rekenkamer, terwijl de raad ook praat over een ‘Ambitiedocument’ participatie en communicatie. De Diemer raadsagenda sluit met dat al aan bij een onderzoek van de NOS en de Ned. Ver. voor Raadsleden die concluderen dat raadsleden te kampen hebben met een hoge werkdruk terwijl het raadswerk de laatste jaren ook een stuk ingewikkelder is geworden.