Verhuizing Saan naar Over-Diemen loopt vertraging op

De verhuizing van het bedrijf van Saan van de Weesperstraat naar Over-Diemen heeft vertraging opgelopen. Saan hoopte in augustus bij het vieren van de hoogste paal voor de nieuwbouw nog dat het bedrijf in 2021 kon verhuizen maar de locatie langs de weg tussen Diemen en IJburg is nog niet klaar. Saan moet nog een nieuwe datum voor de verhuizing vaststellen. Intussen gaan de voorbereidingen voor de plannen voor woningbouw op het vrijkomende terrein aan de Weesperstraat in Diemen-Zuid wel door. Inmiddels lopen de procedures voor de vereiste vergunningen voor dit zogenoemde Hof van Saan bij de gemeente Diemen. Hof van Saan moet volgens tot nu toe bekende plannen rond de 130 woningen in verschillende categorieën gaan bevatten.