In Diemen rijdende scooters Felyx niet zo groen als ’t lijkt

De ook in Diemen rondrijdende deelscooters van Felyx zijn minder duurzaam dan het bedrijf pretenteert. Felyx roept in haar marketing steeds dat die vervoermiddelen duurzaam zijn: ‘’Met Felyx reis je snel, comfortabel en duurzaam door de stad.” De Reclame Code Commissie RCC heeft echter na klachten van actiegroep Scootervrij uitgesproken dat die beweringen te stellig zijn. Die groep stelde dat ‘onder consumenten het idee heerst dat deelscooters voor weinig vervuiling zorgen.’ De productie ervan en met name de accu is wel vervuilend, aldus Scootertijd. Bovendien rijden bedrijven als Felyx continu door het land om de scooters te onderhouden en lege accu’s te vervangen. ‘’Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid berekende dat een deelscooter twee-en-een-half keer zo vervuilend is als een elektrische scooter in privébezit en vervuilender dan een scooter met verbrandingsmotor,’’ aldus Scootervrij. De RCC concludeert: ‘’In de uitingen wordt de suggestie gewekt dat het gebruik en het maken van een reis met de elektrische deelscooter per definitie duurzaam is. Dit impliceert dat sprake is van absolute milieuclaims. Absolute claims vereisen (zeer) sterk bewijsmateriaal. Wellicht is het reizen per elektrische deelscooter van adverteerder een duurzamer alternatief in vergelijking met autoritten op kortere afstand, maar de uiting maakt niet een dergelijke vergelijking en noemt in plaats daarvan de elektrische deelscooter een duurzaam vervoermiddel in absolute zin.” De RCC concludeert dat de bestreden mededelingen van Felyx in strijd zijn met artikelen ”waarin is bepaald dat milieuclaims de consument niet mogen misleiden over milieuaspecten van de aangeprezen producten of over de bijdrage van een adverteerder aan het handhaven en bevorderen van een schoon leefmilieu in het algemeen.’’